Lampe za sunčanje

Lampa za sunčanje predstavlja definitivno najvažniji element Vašeg solarijuma. Sa boljim razumevanjem lampi za sunčanje,bićete u mogućnosti da ponudite najviši nivo usluge klijentu.

Lampe za sunčanje

-Visok pritisak
-Nizak pritisak

Komponente lampi

Fluoroscentna lampa se sastoji od 7 glavnih delova:
1-Baza-povezuje lampu sa eksternim izvorom struje
2-Vodece zice-povezuju bazu sa katodnom cevi,koja emituje elektrone tokom rada lampe
3-Živa-atomi u formi pare koji se sudaraju sa elektronima I prelaze iz jednog stanja u drugo (više stanje), iz kog emituju UV foton talasne dužine od 254 nanometra
4-Fosfor-apsorbuje ovaj UV zrak I konvertuje ga na veću talasnu dužinu (obično vidljivog zraka). Obložen je sa unutrašnje strane sijalice tokom proizvodnje lampe
5-Stem presa-podržava strukturu katođe,kao I sredstvo za hermetičko zatvaranje krajeva lampe
6-Izduvna cev-predstavlja mesto u kom se susreću pun gas I živa u lampi tokom procesa obrade. Zatim se zatvara hermetiki
7- Pun gas-prestavlja inertan gas koji pomaže u pokretanju I radu fluoroscentne lampe

Lampe za sunčanje

Lampe za sunčanje emituju prvenstveno UVA zračenje sa malom količinom UVB. Procenat UVA I UVB varira u zavisnosti od dizajna lampi promenom sastava fosfora. Električna struja prolazi kroz gas žive pod niskim pritiskom,koji tada postaje jonizujući. UV emisije su rezultat energetskih transfera između elektrona I atoma gasa. Neki proizvođači sijalica ocenjuju lampe po procentu UVB, međutim,postoje I proizvođači koji vrše analizu kroz spektralni grafikon.

Nizak pritisak

Fluoroscentne lampe su najzastupljenije u kozmetičkoj industriji. Ove lampe se razlikuju po veličini: prosečne,komercijalne lampe su 1.80 metara dužine I kreću se u opsegu od 80-160 w. Električni kontakti za lampe mogu se naći u dva tipa:B PIN I UDK (dvostruko ugradni kontakt). Izlaz svetlosti kreće se kroz širok spektar, uključujući I UVA I UVB, plus infracrvena I vidljiva svetlost. Sve fluoroscentne lampe dele isti bazični dizajn, staklenu cev obloženu slojem fosfora,elektroda sa unutrašnje strane,I poklopac na krajevima lampe koji zatvaraju cev. Kako bi odredili odgovarajući tip lampe, za određeni deo opreme, potrebno je da pratite preporučeni proizvođačev vodič za zamenu lampi, koji se nalazi na etiketi opreme. (Napomena: Solarijumi proizvedeni pre 9.8.’86. nemaju uvek spisak lampi za zamenu na etiketi solarijuma. Konsultovati proizvođačevo uputstvo za upotrebu u suprotnom.)

Lampe sa niskim pritiskom obično premašuju prirodni sunčev intenzitet UV spektra za 2-5 puta. UVA-UVB odnos je određen po količini fosfora u lampi. Drugi faktori takođe utiču na svetlost lampe,kao što su radna temperatura,količina wati I starost lampi izražena u časovima rada.

Otpust visokog intenziteta lampi takođe poznat I kao visoki pritisak lampi koji se značajno razlikuje od lampi niskog pritiska. Njihova veličina je manja, 5-8 cm dužine. One se prvenstveno koriste kao lampe za lice, ali su takođe I sastavni deo opreme za dizajniranje za sunčanje celog tela. HP lampe predstavljaju lampe sa živinom parom. Jačina wati nalazi se u rasponu od 400-30 000 wt. Isijavanje svetlosti je od 20-100 puta jače od prirodnog intenziteta Sunca. One takođe emituju širok spektar svetlosti,počevši od kratkih UVC talasa do vidljive svetlosti. HD lampe zahtevaju filter staklo ,poznatije kao ‘plavo staklo’ koje sadrži isijavanje UVC spektra. Ovo filter staklo mora biti prisutno,kako bi sprečilo pojavu teških opekotina. Napuklo staklo mora biti zamenjeno pre nego što uređaj bude pod naponom. Napuklo staklo će omogućiti opasan nivo UVC I UVB zračenja koji mogu naškoditi klijentu. Sistemi koji koriste HP lampe nude kraću sveukupnu izloženost, ali morate posvetiti dodatnu pažnju održavanju.

Neke jedinice za sunčanje koriste obe lampe,niskog I visokog pritiska. Naravno,one zahtevaju posebnu pažnju. Kao I uvek,treba pratiti proizvođačev priručnik pažljivo, bez obzira na vrstu opreme I lampi.

Napomena

Tu smo da Vam pomognemo.

Kontakt forma